strona główna > egzaminy > angielski > cambridge assessment group > cambridge esol > general english > c2 proficiency

C2 Proficiency, formerly known as Cambridge English: Proficiency (CPE)

CPE - Certificate of Proficiency in English jest najbardziej zaawansowanym egzaminem z języka angielskiego jako języka obcego organizowanym przez kapitułę Cambridge ESOL. Od kandydatów na tym poziomie zaawansowania wymaga się abstrakcyjnego myślenia, szerokiego zakresu słownictwa (także specjalistycznego) oraz zróżnicowania stylu wypowiedzi. CPE odpowiada poziomowi C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego CEF.

Szkoły językowe za granicą
» 21 szkół językowych
Szkoły językowe w Polsce
» 58 szkół językowych

» SzczegółyCPE - Certificate of Proficiency in English jest najbardziej zaawansowanym egzaminem z języka angielskiego jako języka obcego organizowanym przez kapitułę Cambridge ESOL.

Od kandydatów na tym poziomie zaawansowania wymaga się abstrakcyjnego myślenia, szerokiego zakresu słownictwa (także specjalistycznego) oraz zróżnicowania stylu wypowiedzi.
CPE odpowiada poziomowi C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest to najwyższy poziom CEF. Osoba znająca język angielski na poziomie C2 jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom stawianym przez prestiżowe uniwersytety (CPE jest uznawany jako egzamin wstępny z angielskiego przy rekrutacji na wszystkie brytyjskie uniwersytety, oraz większość uczelni poza Wielką Brytanią) i wymagających pracodawców (jest uznawany przez większość instytucji gospodarczych na świecie).

Przygotowanie do egzaminu CPE zajmuje od 1000 do 1200 godzin nauki.

 

Egzamin CPE składa się z 5 części:

1. Rozumienie tekstu pisanego (1 godz. 30 min.)

Wymagania: kandydat powinien wykazać się zrozumieniem czytanego tekstu angielskiego na poziomie słowa, zdania, akapitu i całego tekstu.

2. Wypracowanie (2 godz.)

Wymagania: kandydat powinien wykazać się znajomością różnych form wypowiedzi pisemnej. Jest proszony o napisanie krótkiego opowiadania, listu, artykułu, raportu lub wypracowania - każdy na ok. 300 do 350 słów.

3. Posługiwanie się językiem (1 godz. 30 min.)

Wymagania: poprzez różnorodne ćwiczenia kandydat powinien wykazać, że w pełni opanował gramatykę i słownictwo oraz posiada umiejętność syntezy posiadanych informacji.

4. Rozumienie ze słuchu (ok. 40 min.)

Wymagania: kandydat powinien wykazać, że rozumie znaczenie różnorodnych wypowiedzi ustnych: wykładów, programów informacyjnych, oficjalnych ogłoszeń.

5. Wypowiedź ustna (19 min.)

Tę część egzaminu zdaje się wraz z jednym lub dwoma innymi uczestnikami. Kandydat powinien wykazać się umiejętnością samodzielnej wypowiedzi oraz różnego rodzaju interakcji z egzaminatorem i innym kandydatem.

Egzamin jest zdany, gdy kandydat otrzymał jeden z trzech stopni: A, B oraz C. Stopnie D, E, oraz F oznaczają, że egzamin nie został zdany.

 

CPE a poziom CEF.

CPE odpowiada poziomowi C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest to najwyższy poziom CEF. Kandydat ze znajomością języka angielskiego na poziomie C2 powinien:

  • z łatwością rozumieć wszystko co czyta lub słyszy po angielsku,

  • robić dokładne i kompletne notatki w czasie dowolnej prezentacji,

  • rozumieć różnego rodzaju kolokwializmy,

  • bez żadnej niezręczności i skrępowania wypowiadać się na skomplikowane i delikatne tematy,

  • wyrażać się biegle i precyzyjnie.

Przygotowywanie do egzaminu CPE pozwala na zdobycie wszystkich w/w umiejętności językowych.
 

Informacje na temat możliwości przygotowania się do egzaminu CPE oraz materiały i testy można znaleźć na stronie:

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cpe.html

Lista oficjalnych ośrodków egzaminacyjnych Cambridge ESOL:

http://cambridgeesol-centres.org/centres/index.do

» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora