strona główna > egzaminy > angielski > cambridge assessment group > cambridge esol > general english > b2 first

B2 First, formerly known as Cambridge English: First (FCE)

FCE jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym. Jest to podstawowy egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego dla celów akademickich i zawodowych. FCE odpowiada poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEF.

Szkoły językowe za granicą
» 44 szkoły językowe
Szkoły językowe w Polsce
» 82 szkoły językowe

» SzczegółyFCE jest egzaminem sprawdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym. Jest to podstawowy egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego dla celów akademickich i zawodowych.

Egzamin potwierdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Zakłada się, że można do niego przystąpić po około 500 do 600 godzinach nauki.

 

Egzamin składa się z 5 części:

1. Rozumienie tekstu pisanego (1 godz.)

Wymagania: rozumienie prawdziwych i wymyślonych informacji z książek, dzienników, gazet i czasopism.

2. Wypowiedź pisemna (1 godz. 20 min.)

Wymagania: napisanie dwóch różnych wypracowań, np.: krótkiego opowiadania, listu, artykułu, raportu, analizy lub eseju.

3. Posługiwanie się językiem (45 min.)

Wymagania: wykazanie się znajomością słownictwa i gramatyki poprzez rozwiązanie różnego rodzaju ćwiczeń i testów.

4. Rozumienie ze słuchu (40 min.)

Wymagania: zrozumienie różnego rodzaju wypowiedzi ustnych: wiadomości z programów informacyjnych, przemówień, historii i anegdot oraz oficjalnych komunikatów.

5. Wypowiedź ustna (14 min.)

Do tej części egzaminu przystępuje się w 2. lub 3. osobowej grupie. Sprawdzana jest umiejętność swobodnej wypowiedzi oraz komunikowania się z egzaminatorem i innymi kandydatami.


Egzamin FCE jest zdany, jeżeli kandydat otrzyma jeden z trzech stopni: A, B oraz C. Stopnie D, E, oraz F oznaczają, że egzamin nie został zdany.

 

FCE odpowiada poziomowi B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – CEF.

Przeciętny kandydat na poziomie B2 powinien:

  • rozumieć podstawowy sens rozbudowanych wypowiedzi pisemnych

  • prowadzić rozmowę na różne tematy, wyrażać swoją opinię i przytaczać różnorodne argumenty

  • napisać klarowne i szczegółowe wypracowanie, w którym wyraża opinie oraz przytacza argumenty za i przeciw stawianym tezom.
     

Przygotowywanie do egzaminu FCE pozwala na zdobycie w/w praktycznych umiejętności językowych.

 

Materiały i testy pomocne w przygotowaniu się do egzaminu FCE można znaleźć na stronie:

www.cambridgeesol.org/exams/general-english/fce.html

Lista oficjalnych ośrodków egzaminacyjnych Cambridge ESOL:

http://cambridgeesol-centres.org/centres/index.do

» Strona www organizatora

» Testy językowe związane z egzaminem, na stronie organizatora