strona główna > egzaminy > angielski > cambridge assessment group > cambridge esol > esol professional english > cambridge ilec

International Legal English Certificate (Cambridge ILEC)

International Legal English Certificate (Cambridge ILEC) jest egzaminem kapituły Cambridge ESOL, stworzonym we współpracy z TransLegal potwierdzającym znajomość prawniczego języka angielskiego. Cambridge ILEC określa znajomość języka prawniczego na poziomie B2 i C1 w skali CEF.

» SzczegółyInternational Legal English Certificate (Cambridge ILEC) jest egzaminem kapituły Cambridge ESOL, stworzonym we współpracy z TransLegal potwierdzającym znajomość prawniczego języka angielskiego.

ILEC adresowany jest do studentów prawa i prawników zatrudnionych w międzynarodowych kancelariizch prawnych i rzedsiębiorstwach oraz urzędach i agendach rządowych.Egzamin potwierdza zarówno umiejętność komunikowania się z zagranicznymi klientami i pracownikami firm, jak i radzenia sobie z fachową literaturą prawniczą w języku angielskim.

 

Cambridge ILEC określa znajomość języka prawniczego na poziomie B2 i C1 w skali CEF Europejskiego Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Aby przystąpić do egzaminu Cambridge ILEC potrzebna jest solidna znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym wyższym.

 

Cambridge ILEC składa się z 4 oddzielnych części.

Sprawdzane są cztery umiejętności językowe: rozumienie tekstu pisanego (czytanie) wypowiedź pisemna (pisanie) rozumienie ze słuchu (słuchanie) oraz wypowiedź ustna (mówienie). Umiejętność mówienia sprawdzana jest w czasie bezpośredniej rozmowy z oficjalnym egzaminatorem Cambridge ESOL. Czas trwania egzaminu nie przekracza 3 godz. 30 min (nie licząc przerw). ILEC oparty jest na autentycznych materiałach i zadaniach, z którymi na co dzień spotykają się prawnicy zatrudnieni w międzynarodowych firmach i agendach.

Wyniki egzaminu podawane są po około 6 tygodniach. Stopnie B2 „Pass”, C1 „Pass” i C1 "pass with merit" oznaczają, że egzamin został zaliczony pomyślnie.

Każdy kandydat otrzymuje świadectwo, na którym, obok oceny końcowej wyszczególnione są także oceny z każdej ze zdawanych części egzaminu. Kandydaci, którzy zdali egzamin otrzymują dodatkowo certyfikat sygnowany przez kapitułę Uniwersytetu Cambridge ESOL.

 

Cambridge ILEC uznawany jest na całym świecie przez kancelarie prawnicze, organizacje edukacyjne i zawodowe, agencje rządowe oraz urzędy imigracyjne.

Począwszy od 2010 roku do Cambridge ILEC można przystąpić co miesiąc w jednym z autoryzowanych centrów egzaminacyjnych. Lista ośrodków Cambridge ESOL znajduje się na stronie: http://cambridgeesol-centres.org/centres/index.do
 

Szczegółowe informacje na temat Cambridge ILEC wraz testami i materiałami przydatnymi do przygotowania się do egzaminu można znaleźć na stronie: www.legalenglishtest.org/


» Strona www organizatora