strona główna > egzaminy > angielski > cambridge assessment group > cambridge esol

University of Cambridge ESOL Examinations

Kapituła egzaminów Cambridge ESOL jest światowym liderem i ekspertem w dziedzinie egzaminów z języka angielskiego jako języka obcego. Cambridge ESOL obejmują dwa aspekty nauczania języka - z jednej strony potwierdzają umiejętności osób uczących się, a z drugiej potwierdzają kwalifikacje nauczycieli języka angielskiego.

» SzczegółyKapituła egzaminów Cambridge ESOL jest światowym liderem i ekspertem w dziedzinie egzaminów z języka angielskiego jako języka obcego.

Egzaminy Cambridge ESOL obejmują dwa aspekty nauczania języka - z jednej strony potwierdzają umiejętności osób uczących się, a z drugiej  potwierdzają kwalifikacje nauczycieli języka angielskiego.

Egzaminy Cambridge ESOL dla osób uczących się charakteryzują się precyzją oceny umiejętności i kwalifikacji językowych. Są uznawane przez Uniwersytety, pracodawców oraz inne oficjalne gremia na całym świecie. Są cenione zarówno wśród nauczycieli jak i uczących się

Testy i kursy metodyczne opracowywane przez kapitułę Cambridge ESOL pozwalaja na uzyskaćnie certyfikatu lub dyplomu nauczyciela języka angielskiego jako języka obcego - Cambridge ESOL Teaching Awards.  języka angielskiego jako języka obcego. Cambridge ESOL Teaching Awards są uznawane przez instytucje edukacyjne na całym świecie. Rocznie świadectwa Cambridge ESOL Teaching Awards zdobywa około 12 tys. nauczycieli.

 

Egzaminy Cambridge ESOL a poziomy zaawansowania

Cambridge ESOL jest członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe) europejskiego Stowarzyszenia instytucji egzaminacyjnych, zajmujących się opracowywaniem testów językowych. ALTE jest oficjalnym forum, na którym tworzy się standardy oceny znajomości języków obcych. ALTE zrzesza organizacje z 28 krajów. Obok University of Cambridge ESOL Examinations, członkami ALTE są miedzy innymi tak znane instytucje, jak Alliance Française, Goethe-Institut, Uniwersytet Jagielloński, Instituto Cervantes czy Universidad de Salamanca.

Poszczególne egzaminy Cambridge ESOL korespondują z poziomami ALTE, które precyzyjnie opisują umiejętności językowe wymagane na poszczególnym poziomie zaawansowania.

Egzaminy Cambridge ESOL są także ściśle związane z poziomami Europejskiego Systememu Opisu Kształcenia Językowego, CEF (Common European Framework of Reference for Languages).

CEF opisuje 6 poziomów - od A1 (najniższego) do C2 (najwyższego).

Zarówno poziomy CEF, jak  i ALTE są dokładnie zdefiniowane i opisane, dzięki czemu instytucja uznająca wybrany certyfikat Cambridge może mieć pewność, że jego posiadacz zna język angielski na ściśle określonym poziomie.

 

Osoby które chcą się przygotować do egzaminów Cambridge ESOL mogą liczyć na szerokie wsparcie i pomoc.

Informacje na temat polecanych materiałów i kursów oraz dostępnych testów znajdują się na stronie: www.cambridgeesol.org na podstronach opisujących poszczególne egzaminy.


» Strona www organizatora